Caută
  • MS

ANUNT DE ANGAJARERegia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea postului de referent control intern managerial in cadrul Compartimentului Control Intern Managerial cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Conditiile generale de participare sunt cele prevazute mai jos, respectiv:

a) are cetatenia romana si domiciliul în Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) au o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care le-ar face incopatibila cu exercitarea acestei activitati;

Condițiile specifice necesare indeplinirii atributiilor stabilite prin fisa postului sunt urmatoarele:

a) studii superioare;

b) perfectionari (specializari): daca este cazul

c) cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): cunoasterea programelor Microsoft Office – WORD si EXCEL – nivel de baza

d) limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere) – nivel mediu

e) prezinta minim o scrisoare de recomandare.

Profilul candidatului:

a) Candidatii trebuie sa dispuna de o buna reputatie la nivel personal si profesional;

b) Gandire analitica, atentie la detalii, abilitati de comunicare verbala si scrisa;

c) Capacitate de analiza, aptitudini de organizare, planificare;

d) Spirit de echipa, orientare spre rezultate, ordonat, atentie la detalii;

e) Loialitate, stabilitate;

Constituie avantaj experienta profesionala in domeniu juridic.

Pentru a ocupa postul de referent CIM in cadrul Compartimentului Control Intern Managerial, va rugam sa trimiteti in perioada 28.07.2020 – 07.08.2020 pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro sau sa depuneti la sediul regiei dosarul de participare care sa contina urmatoarele documente:

1. Cerere de angajare adresata Directorului General;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;

3. Copii ale documentelor care sa ateste studiile absolvite si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/perfectionari in domeniul juridic (daca este cazul);

4. Copie a Carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae model Europass;

6. O scrisoare de recomandare;

7. Cazierul judiciar (in original) sau declaratie pe propria raspundere in care trebuie sa fie mentionat faptul ca aplicantul nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

8. Adeverinta medicala (in original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior datei depunerii dosarului de selectie de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

9. Alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice de ocupare a postului.

Dosarele complete se transmit pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr. 30, sector 5, Bucuresti) pana la data de 07.08.2020, inclusiv.

Data sustinerii interviului se va comunica telefonic sau prin e-mail tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

BIBLIOGRAFIE:

· Hotararea Guvernului nr. 231/1991 privind infiintarea regiilor autonome “Monetaria statului” si Imprimeria “Bancii Nationala a Romaniei”;

· Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

· Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitătilor publice;

· Ordonanta de urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice


Calendarul selectiei pentru postul de referent control intern managerial este urmatorul:

• Analiza si selectia dosarelor de participare a tuturor candidatilor pentru postul de referent CIM: 10.08.2020 – 11.08.2020;

• Informarea candidatilor selectati cu privire la programarea interviului/probei scrise: 13.08.2020;

• Sustinerea interviului/proba scrisa: 18.08.2020;

• Informarea candidatului propus pentru angajare: cel tarziu 25.08.2020.

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176,174, 120.


924 afișare0 comentariu

Sediul Principal

Strada Fabrica de Chibrituri  Nr. 30, Bucuresti,  Sect 5

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40

Politica de Cookie

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor / difuzarea clipului de informare publică, etc.). Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro. 

  • Instagram
  • White Facebook Icon

Magazin Beldiman

Strada Beldiman Nr. 1, Bucuresti

Tel: 021 313 95 00

Magazin Filaret

Strada Fabrica de chibrituri Nr. 30, Bucuresti

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40 interior 228