top of page

Consiliul de administrație 

1. Octavian SCHEN - președintele Consiliului de administrație, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României Ordin BNR Nr. 286/06.10.2023;

2. Marius MITRUȘ – membru Consiliu de administrație, reprezentant al Autorității Publice Tutelare, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României Ordin BNR Nr. 288/06
.10.2023, Curriculum Vitae

3. Dan Mircea POPESCU - membru Consiliu de administrație, reprezentant al Autorității Publice Tutelare, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României Ordin BNR Nr. 287/06.10.2023;

4. Laurențiu Dumitru ANDREI - membru Consiliu de administrație, reprezentant al Autorității Publice Tutelare, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României Ordin BNR Nr. 289/06.10.2023;

5. Post vacant - reprezentant Ministerul Finanțelor.

Raportul C.A. din perioada 2010 – 2017

Raportul anual al administratorilor RAMS pentru exercitiul financiar al anului 2017

Raportul anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor CA 2017

Raportul anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor CA 2018

Raportul anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor CA 2019

Raportul anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor CA 2020

Raport anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de Administratie pentru anul financiar 2021

Raport anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de Administratie pentru anul financiar 2022

Raportul semestrial al administratorilor asupra activitatii RAMS 2018

Raportul anual al administratorilor asupra activitatii RAMS 2018

Raportul semestrial al administratorilor asupra activitatii RAMS 2019

 

Raportul asupra activitatii RAMS pe semestrul I al anului 2020

Raport al activitatii Regiei Autonome Monetaria Statului pe semestrul I al anului 2021

Raport anual asupra activitatii Regiei Autonome MONETARIA STATULUI pe anul 2019

Raportul anual al administratorilor asupra activitatii RAMS 2020

Raport anual asupra activitatii Regiei Autonome MONETARIA STATULUI pe anul 2021

Raport anual asupra activitatii Regiei Autonome MONETARIA STATULUI pe anul 2022

Raport privind activitatea Regiei Autonome MONETARIA STATULUI pe semestrul I al anului 2022

- Regulamentul Consiliului de Administratie – forma revizuita

- Regulamentul de Organizare si Functionare al Comitetului de Audit - forma revizuita

bottom of page