Consiliul de administrație 

1. Marius Mitruș, administrator – reprezentant al Autorității Publice Tutelare, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României Ordin BNR Nr. 65 -26.03.2021, Curriculum Vitae 

2. Mihaela Bodan, administrator independent, numit prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României Ordin BNR Nr. 1235 -19.12.2019, Curriculum Vitae;

3. Post vacant – reprezentant Ministerul Finantelor Publice.

Raportul C.A. din perioada 2010 – 2017

Raportul anual al administratorilor RAMS pentru exercitiul financiar al anului 2017

Raportul anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor CA 2017

Raportul anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor CA 2018

Raportul anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor CA 2019

Raportul anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor CA 2020

Raportul semestrial al administratorilor asupra activitatii RAMS 2018

Raportul anual al administratorilor asupra activitatii RAMS 2018

Raportul semestrial al administratorilor asupra activitatii RAMS 2019

 

Raportul asupra activitatii RAMS pe semestrul I al anului 2020

Raport al activitatii Regiei Autonome Monetaria Statului pe semestrul I al anului 2021

Raport anual asupra activitatii Regiei Autonome MONETARIA STATULUI pe anul 2019

Raportul anual al administratorilor asupra activitatii RAMS 2020

- Regulamentul Consiliului de Administratie – forma revizuita

- Regulamentul de Organizare si Functionare al Comitetului de Audit - forma revizuita