top of page
Caută
  • MS

Angajam - Expert Achizitii

ANUNT ANGAJARE

EXPERT ACHIZITII PUBLICE


Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea unui post de EXPERT ACHIZITII PUBLICE, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Pentru a ocupa postul de expert achizitii, va rugam sa trimiteti pana la data de 09.07.2021 (inclusiv), pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro sau sa depuneti la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti) urmatoarele documente:

1. Curriculum Vitae;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;


Data susținerii interviului/probei scrise se va transmite telefonic sau prin e-mail tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii CV-urilor depuse.


Conditiile de participare sunt urmatoarele:

· Studii superioare de lungă durată, absolvite prin licență, în domeniul juridic și/sau economic preferabil;

· Competențe de limba engleză, fluență în exprimarea orală și scrisă;

· Cunoașterea pachetului software MS Office.

· Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de expert achizitii publice, respectiv in derularea procedurilor de achizitie publica si a proceselor de achizitie directa – 2 ani;

· Detinerea documentelor justificative privind calificarea in functia de expert achizitii publice.

· Certificat de absolvire curs în domeniul achizițiilor publice acreditat în condițiile legii;

· Cunoașterea și utilizarea sistemului informatic SEAP.


Profilul candidatului:

a) Candidatii trebuie sa dispuna de o buna reputatie la nivel personal si profesional;

b) Manifesta o atitudine cooperanta si civilizata fata de personalul cu care intra in contact;

c) Gandire analitica, atentie la detalii, atentie distributiva, abilitati de comunicare verbala si scrisa, bune abilitati de negociere, initiativa si perseverenta;

d) Capacitate de concentrare, analiza, organizare si planificare, atentie distributiva;

e) Spirit de echipa, orientare spre rezultate;

f) Proactiv, auto-motivant si orientat catre solutii;

g) Flexibil, rezistent la stres, abordare confidentiala si eficient in situatii de criza.


Concursul se va desfășura conform Procedurii de concurs de ocupare a posturilor din cadrul R.A. Monetaria Statului.


BIBLIOGRAFIE:

· HG 231/1991;

· Legea 98/2016 privind achizitiile publice, modificata prin OUG 45/2018;

· HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016, modificata prin HG 419/2018;


Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176.

437 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Commenti


bottom of page