Caută
  • MS

Angajam economist!


Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea postului de economist in cadrul Cancelariei Directorului General cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.


Pentru a ocupa postul de economist in cadrul Cancelariei Directorului General va rugam sa trimiteti in perioada 08-22.01.2021(inclusiv), pe adresa de email: angajari@monetariastatului.ro, urmatoarele documente:

1. Cerere de participare la concurs adresată Directorului General;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

4. Curriculum Vitae;


Dosarele se transmit pe adresa de mail angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti) până la data de 22.01.2021 (inclusiv). Data susținerii probelor se va transmite telefonic sau prin email tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.


Conditiile de participare sunt urmatoarele:

· Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;

· Cunostinte obligatorii: legislatie in domeniu, contabilitate finaciara si de gestiune, operare calculator MS Office (Excel);

· Cunoașterea pachetului software MS Office.

· Experiență profesională - Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de economist – 3 ani.

· Detinerea documentelor justificative privind calificarea in functia de economist.


BIBLIOGRAFIE:

· HG 231/1991 privind înfiinţarea regiei autonome "Monetaria Statului" şi "Imprimeria Băncii Naţionale a României";

· Legea contabilităţii nr. 82/1991;

· Ordinul nr. 2634/2015 privind d


ocumentele financiar-contabile;

· Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

· Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

· Codul fiscal;

· Codul de procedura fiscala;

· Legea 22/1969, Actualizata 2016, privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii.


In urma analizarii dosarelor depuse se vor efectua urmatoarele etape:

· Analiza si selectia dosarelor de participare a tuturor candidatilor pentru postul de economist;

· Analiza documentelor depuse si selectia candidatilor pentru postul de economist;

· Sustinerea interviului/probei scrise pentru candidatii selectati;

· Informarea candidatului propus pentru angajare.


Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.


Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176, 172,174

837 afișare0 comentariu

Sediul Principal

Strada Fabrica de Chibrituri  Nr. 30, Bucuresti,  Sect 5

Politica de Cookie

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor / difuzarea clipului de informare publică, etc.). Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro. 

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40

  • Instagram
  • White Facebook Icon

Magazin Beldiman

Strada Beldiman Nr. 1, Bucuresti

Tel: 021 313 95 00

Magazin Filaret

Strada Fabrica de chibrituri Nr. 30, Bucuresti

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40 interior 228