top of page
Caută
  • MS

Consultare de piață - SEAPRegia Autonomă Monetăria Statului a publicat la data de 15.07.2021, pe platforma SEAP, Anunțul de consultare a pieței nr. MC1015857/15.07.2021 cu privire la achizitia serviciilor de de elaborare Temă de proiectare


Regia Autonomă Monetaria Statului, situată pe strada Fabrica de Chibrituri nr. 30, cod: 050183, Sector 5, București.


Determinare valoare estimată pentru achiziția serviciilor de elaborare Temă de proiectare

Regia Autonomă Monetăria Statului intenționează să achiziționeze servicii de elaborare a unei Teme de proiectare, care va exprima intențiile investiționale și nevoile funcționale ale autorității contractante, determinând concepția de realizare a unui obiectiv de investiție. Tema de proiectare va fii redactată cu respectarea conținutului cadru al Anexei nr. 2 la HG 907/2016 și se va adapta în funcție de specificiul/ categoria și clasa de importanță, precum și de complexitatea obiectivului de investiții propus.


În cadrul Temei de proiectare se vor specifica elemente ale obiectului de investiție, respectiv proiectarea unei clădiri pe o suprafață aproximativă de 9200 mp, iar terenul aferent investiției este de 30.000 mp din care 3000 mp va fii carosabil, 1300 mp locuri de parcare, 30% din terenul investiției este alocat pentru spațiu verde (10.500 mp), platformă de utilități 400 mp, corp administrativ 1300 mp precum și o suprafață de 4300 mp alocată pentru trotuare/spațiu pietonal, carosabil, etc. De asemenea, aceasta va conține date generale despre investiție, prezentarea amplasamentului, poziția, orientarea și suprafețele aproximative ale spațiilor interioare, sistemul structural, finisajele, respectarea normelor de protecție a mediului și alte cerinte ale autorității contractante. Realizarea obiectivului de investiții, urmărește asigurarea în integralitate a capacităților operaționale, pentru desfășurarea în mod adecvat a activităților autorității contractante, în vederea generării unui sistem de funcționalități complementare și în regim integrat, prin relocarea într-un nou sediu.


Aspectele supuse consultării: Valoarea ofertată de către operatorii economici interesați, respectiv preț/elaborare tema de proiectare, în vederea determinării valorii estimate a contractului.


Abordările folosite în procesul de consultare a pieței

Modalitatea de desfășurare: ofertele neangajante se vor transmite pe e-mail utilizând adresa diana.tot@monetariastatului.ro și camelia.t@monetariastatului.ro

Ofertele vor conține prețul per serviciu elaborare Temă de proiectare. De asemenea se pot transmite și alte modalitati de abordare sau orice alte elemente de ofertare considerate relevante de operatorii economici interesați (se poate atașa o structură cadru a unei teme de proiectare (cuprins/capitole)/ sau schite la ofertele de preț neangajante, etc).

Informații utile: Această consultare a pieței precede procesul de achiziție și nu se substituie acesteia. Participarea la consultarea de piață este voluntară. Regia nu va acorda compensații financiare pentru participanți. Informațiile primite în cursul consultărilor de piață pot fi utilizate în planificarea și desfășurarea viitoarelor proceduri, cu respectarea legislației, în special pentru a nu denatura concurența în cadrul viitoarei proceduri și pentru a nu încălca principiile nediscriminării și transparenței. Nici o informație conținută în prezentul document, în documentele publicate pe SEAP sau prin orice alte mijloace de comunicare realizată între Regia Autonomă Monetaria Statului și operatorii care depun ofertante, în legătură cu această consultare a pieței, nu poate fi invocată drept parte dintr-un contract, acord sau orice altă formă similară. Toate informațiile obținute vor rămâne strict confidențiale.


Termenul limită: Ofertele neangajante se vor transmite pe adresele de email diana.tot@monetariastatului.ro și camelia.t@monetariastatului.ro până la data 30.07.2021 inclusiv. Informații suplimentare, se pot transmite pe adresele de e-mail mai sus mentionate. Ofertele neangajante primite se vor analiza, iar ofertanților li se pot solicita informații suplimentare, după caz.

340 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

コメント


bottom of page