top of page
Caută
  • MS

ANUNT DE ANGAJARE

Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea postului de controlor financiar in cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.

In conformitate cu OMFP 923/2014, anexa 2, conditiile necesare a fi indeplinite de candidatul ce va fi numit pentru exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu sunt:

Au capacitatea legala de a incheia un contract pentru indeplinirea acestei atributii si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

· au cetatenie romana si domiciliul in Romania;

· cunosc limba romana, scris si vorbit;

· au capacitate deplina de exercitiu;

· au o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

· au studii superioare economice sau juridice;

· au o vechime efectiva de minimum 3 ani in domeniul financiar-contabil;

· nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activitati;

· prezinta minimum doua scrisori de recomandare.

Exercitarea atributiilor de control financiar preventiv de catre persoanele desemnate se realizeaza pe baza urmatoarelor principii:

a) Competenta profesionala.

b) Independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor.

c) Obiectivitate.

d) Conduita morala.

e) Confidentialitate

f) Incompatibilitate.

Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soti sau rude de gradul I cu conducatorul Regiei Autonome Monetaria Statului si nici acele persoane care pot sa se afle intr-o situatie de conflict de interese in legatura cu operatiunile care ii sunt supuse pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

Profilul candidatului:

- Candidatii trebuie sa dispuna de o buna reputatie la nivel personal si profesional;

- Gandire analitica, atentie la detalii, abilitati de comunicare verbala si scrisa;

- Capacitate de analiza, aptitudini de organizare, planificare;

- Spirit de echipa, orientare spre rezultate, ordonat, atentie la detalii;

- Loialitate, stabilitate;

- Constituie avantaj experienta profesionala intr-o institutie de stat.

1. Cerere de angajare adresata Directorului General;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;

3. Copii ale documentelor care sa ateste studiile absolvite si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/perfectionari in domeniul economic/contabil;

4. Copie a Carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae model Europass;

6. Doua scrisori de recomandare;

7. Cazierul judiciar (in original) sau declaratie pe propria raspundere in care trebuie sa fie mentionat faptul ca aplicantul nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

8. Adeverinta medicala (in original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior datei depunerii dosarului de selectie de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

9. Alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice de ocupare a postului.

Dosarele complete se transmit pe adresa de email angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr. 30, sector 5, Bucuresti) pana la data de 24.07.2020, inclusiv. Data sustinerii interviului se va comunica telefonic sau prin email tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

BIBLIOGRAFIE:

· HG 231/1991 privind infiintarea regiilor autonome „Monetaria Statului” si „Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei”;

· OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificarile si completarile ulterioare;

· OG nr. 119 din 31 august 1999 republicata privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv;

· Legea contabilitatii nr. 82/1991;

· Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

· HG 395/2016 de aprobare a normelor de aplicare a Legii 98/2016.

· Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice ;

· OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Calendarul selectiei pentru postul de controlor financiar este urmatorul:

• Analiza si selectia dosarelor de participare a tuturor candidatilor pentru postul de controlor financiar: 27.07.2020 – 28.07.2020;

• Informarea candidatilor selectati cu privire la programarea interviului/probei scrise: 29.07.2020;

• Sustinerea interviului/proba scrisa: 31.07.2020;

• Informarea candidatului propus pentru angajare: 03.08.2020-07.08.2020.

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176, 172,174.

1.955 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page