top of page
Caută
  • MS

ANUNT ANGAJARE CONSILIER JURIDIC


Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea postului de consilier juridic cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Pentru a ocupa postul de consilier juridic va rugam sa trimiteti in perioada 01-24.04.2020 (inclusiv), pe adresa de email: angajari@monetariastatului.ro, urmatoarele documente:

1. Cerere de participare la concurs adresată Directorului General; Cerere de inscriere

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

4. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae;

6. Copie a certificatului de naștere;

7. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

9. Cazier judiciar;

10. Declaratie privind respectarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 514/2003, referitoare la incompatibilitatile consilierilor juridici;

Dosarele se transmit pe adresa de mail angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti) până la data de 24.04.2020 (inclusiv). Data susținerii probelor se va transmite telefonic sau prin email tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

Conditiile de participare sunt urmatoarele:

a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania;

b) are exercitiul drepturilor civile si politice;

c) este licentiat al unei facultati de drept si lucreaza in functia de consilier juridic sau jurist de peste 2 ani;

d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;

e) nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege.

f) abilitati in folosirea unei limbi straine;

g) Utilizarea pachetului MS office(word, excel).

h) Experienta in domeniu peste 5 ani

Tematica:

- Contracte (negociere, avizare, clauze, raspundere contractuala).

- Regimul juridic al achizitiilor publice;

- Regimul juridic al raporturilor de munca;

- Recuperare debite (proceduri, formalitati);

- Reprezentarea intereselor angajatorului in fata instantelor de judecata, a autoritatilor si institutiilor publice;


BIBLIOGRAFIE:

- Codul Muncii;

- Codul Civil;

- Codul Penal;

- Codul Fiscal;

- Codul de procedura Civila;

- Codul de procedura Fiscala;

- Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

In urma analizarii dosarelor depuse se vor efectua urmatoarele etape:

• Analiza si selectia dosarelor de participare a tuturor candidatilor pentru postul de consilier juridic;

• Informarea candidatilor selectati cu privire la programarea interviului;

• Informarea candidatului propus pentru angajare;

• Examinare medicala a candidatului selectat in vederea angajarii;

• Evaluare pe perioada de proba.

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.


Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176, 172,174

495 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

댓글


bottom of page