top of page
Caută
  • MS

ANUNT ANGAJARERegia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea postului de Tehnician IT cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Pentru a ocupa postul de technician IT va rugam sa trimiteti in perioada 30.07.2020-01.08.2020 (inclusiv), pe adresa de email: angajari@monetariastatului.ro, urmatoarele documente:

1. Cerere de inscriere pentru postul de technician IT adresată Directorului General;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

4. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae;

6. Copie a certificatului de naștere;

7. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

9. Cazier judiciar;

Dosarele se transmit pe adresa de mail angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti) până la data de 01.08.2020 (inclusiv). Data susținerii probei se va transmite telefonic sau prin e-mail tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

Conditiile de participare sunt urmatoarele:

a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania;

b) are exercitiul drepturilor civile si politice;

c) este licentiat in domeniul tehnologiei informatiei si are experienta in domeniu de peste 3 ani;

d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;

e) are abilitati in folosirea unei limbi straine;

f) are abilitati in utilizarea pachetului MS office(word, excel etc.), cunoștințe diagnosticare și

depanare hardware și software; cunoștințe diagnosticare și depanare rețele calculatoare/conexiuni internet; experiența în utilizarea soft-urilor tip remote desktop; cunoștințe pentru instalarea/configurarea/depanarea softurilor uzuale: SO Windows, clienți email (outlook, thunderbird), softuri tip office; cunoștințe în configurarea și depanarea conturilor de email (IMAP/Webmail).

g) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul IT;

h) Cursurile Cisco (optional) :

- CCNA 1 (Introduction to Networks);

- CCNA 2 (Routing & Switching Essentials);

- CCNA 3 (Scaling Networks);

- CCNA 4 (Connecting Networks).

i) Cunoștințe obligatorii: instalare, configurare si operare calculatoare, sisteme de operare, aplicații software, imprimante, routere, switch-uri, devirusări echipamente, rețelistică și legislație în domeniu;

j) Experiență profesională - Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de Tehnician IT – 3 ani.

k) Deținerea documentelor justificative privind calificarea în funcția de Tehnician IT sau alte specializări IT.

l) Constituie avantaj experienta în configurare echipamente de rețelistică.

Profilul candidatului:

Candidații trebuie sa dispună de o buna reputație la nivel personal si profesional:

- Gândire analitica, atenție la detalii, abilitați de comunicare verbala si scrisa;

- Capacitate de analiza, aptitudini de organizare, planificare;

- Spirit de echipa, orientare spre rezultate, ordonat, atenție la detalii;

- Loialitate, stabilitate.

BIBLIOGRAFIE:

1. Ordonanța de Urgență nr. 73/2007- privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale;

2. Decizie 57/EN/2005 (IT) - decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații privind publicarea Listei Standardelor şi specificațiilor tehnice pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, precum şi pentru infrastructură și serviciile asociate;

3. Convenția privind Criminalitatea Informatica a Consiliului Europei (publicata in M. Of Partea I nr. 343 din 20/04/2004);

4. O.U.G. nr. 131din 22.09.2005 Emitent: Guvernul României Intrare în vigoare: 03.10.2005 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea si funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

5. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 - Emitent: Parlamentul României Intrare în vigoare: 9 mai 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

6. Ordonanța de Urgenta nr. 123 din 1 septembrie 2005 Emitent: Guvernul României Intrare în vigoare: 19.09.2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;

7. Lege nr. 329 din 14 iulie 2006 Emitent: Parlamentul României Intrare în vigoare: 31.07.2006 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe; 74. Hotărârea 16/2005 de aprobare a Regulamentului din 2 noiembrie 2005 de organizare şi funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

8. Legea nr. 272 din 29.06.2006 Emitent: Parlamentul României Intrare în vigoare: 04.07.2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

9. H.G. 1778/2004 (IT) - pentru atribuirea competenței Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licențe, încheiat la 15 aprilie 2004 , pentru produsele educaționale Microsoft;

10. ORDIN 250/2004 (IT) - privind încadrarea în activitatea de creație de programe calculator;

11. Legea 455/2001 (IT) - privind semnătura electronică;

12. HG 1259/2001 (IT) - privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

13. Primii pași în Securitatea Rețelelor – Tom Thomas;

14. Sisteme informatice pentru domeniul economic – Mihaela Mureșan și Elena Ianoș-Schiller;

15. Windows XP 120 de soluții ingenioase pentru optimizarea sistemului de operare – Preston Gralla.

In urma analizarii dosarelor depuse se vor efectua urmatoarele etape:

• Analiza si selectia dosarelor de participare a tuturor candidatilor pentru postul de technician IT: 03.08.2020;

• Informarea candidatilor selectati cu privire la programarea interviului/probei scrise: 04.08.2020.

• Sustinerea interviului: 06.08.2020

• Informarea candidatului propus pentru angajare: 07.08.2020

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.


Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176, 172,174.


240 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page