Caută
  • MS

ANUNT ANGAJARERegia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea postului de Tehnician IT cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Pentru a ocupa postul de technician IT va rugam sa trimiteti in perioada 30.07.2020-01.08.2020 (inclusiv), pe adresa de email: angajari@monetariastatului.ro, urmatoarele documente:

1. Cerere de inscriere pentru postul de technician IT adresată Directorului General;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

4. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae;

6. Copie a certificatului de naștere;

7. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

9. Cazier judiciar;

Dosarele se transmit pe adresa de mail angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti) până la data de 01.08.2020 (inclusiv). Data susținerii probei se va transmite telefonic sau prin e-mail tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

Conditiile de participare sunt urmatoarele:

a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania;

b) are exercitiul drepturilor civile si politice;

c) este licentiat in domeniul tehnologiei informatiei si are experienta in domeniu de peste 3 ani;

d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;

e) are abilitati in folosirea unei limbi straine;

f) are abilitati in utilizarea pachetului MS office(word, excel etc.), cunoștințe diagnosticare și

depanare hardware și software; cunoștințe diagnosticare și depanare rețele calculatoare/conexiuni internet; experiența în utilizarea soft-urilor tip remote desktop; cunoștințe pentru instalarea/configurarea/depanarea softurilor uzuale: SO Windows, clienți email (outlook, thunderbird), softuri tip office; cunoștințe în configurarea și depanarea conturilor de email (IMAP/Webmail).

g) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul IT;

h) Cursurile Cisco (optional) :

- CCNA 1 (Introduction to Networks);

- CCNA 2 (Routing & Switching Essentials);

- CCNA 3 (Scaling Networks);

- CCNA 4 (Connecting Networks).

i) Cunoștințe obligatorii: instalare, configurare si operare calculatoare, sisteme de operare, aplicații software, imprimante, routere, switch-uri, devirusări echipamente, rețelistică și legislație în domeniu;

j) Experiență profesională - Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de Tehnician IT – 3 ani.

k) Deținerea documentelor justificative privind calificarea în funcția de Tehnician IT sau alte specializări IT.

l) Constituie avantaj experienta în configurare echipamente de rețelistică.

Profilul candidatului:

Candidații trebuie sa dispună de o buna reputație la nivel personal si profesional:

- Gândire analitica, atenție la detalii, abilitați de comunicare verbala si scrisa;

- Capacitate de analiza, aptitudini de organizare, planificare;

- Spirit de echipa, orientare spre rezultate, ordonat, atenție la detalii;

- Loialitate, stabilitate.

BIBLIOGRAFIE:

1. Ordonanța de Urgență nr. 73/2007- privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale;

2. Decizie 57/EN/2005 (IT) - decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații privind publicarea Listei Standardelor şi specificațiilor tehnice pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, precum şi pentru infrastructură și serviciile asociate;

3. Convenția privind Criminalitatea Informatica a Consiliului Europei (publicata in M. Of Partea I nr. 343 din 20/04/2004);

4. O.U.G. nr. 131din 22.09.2005 Emitent: Guvernul României Intrare în vigoare: 03.10.2005 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea si funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

5. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 - Emitent: Parlamentul României Intrare în vigoare: 9 mai 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

6. Ordonanța de Urgenta nr. 123 din 1 septembrie 2005 Emitent: Guvernul României Intrare în vigoare: 19.09.2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;

7. Lege nr. 329 din 14 iulie 2006 Emitent: Parlamentul României Intrare în vigoare: 31.07.2006 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe; 74. Hotărârea 16/2005 de aprobare a Regulamentului din 2 noiembrie 2005 de organizare şi funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

8. Legea nr. 272 din 29.06.2006 Emitent: Parlamentul României Intrare în vigoare: 04.07.2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

9. H.G. 1778/2004 (IT) - pentru atribuirea competenței Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licențe, încheiat la 15 aprilie 2004 , pentru produsele educaționale Microsoft;

10. ORDIN 250/2004 (IT) - privind încadrarea în activitatea de creație de programe calculator;

11. Legea 455/2001 (IT) - privind semnătura electronică;

12. HG 1259/2001 (IT) - privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

13. Primii pași în Securitatea Rețelelor – Tom Thomas;

14. Sisteme informatice pentru domeniul economic – Mihaela Mureșan și Elena Ianoș-Schiller;

15. Windows XP 120 de soluții ingenioase pentru optimizarea sistemului de operare – Preston Gralla.

In urma analizarii dosarelor depuse se vor efectua urmatoarele etape:

• Analiza si selectia dosarelor de participare a tuturor candidatilor pentru postul de technician IT: 03.08.2020;

• Informarea candidatilor selectati cu privire la programarea interviului/probei scrise: 04.08.2020.

• Sustinerea interviului: 06.08.2020

• Informarea candidatului propus pentru angajare: 07.08.2020

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.


Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176, 172,174.


182 afișare0 comentariu

Sediul Principal

Strada Fabrica de Chibrituri  Nr. 30, Bucuresti,  Sect 5

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40

Politica de Cookie

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor / difuzarea clipului de informare publică, etc.). Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro. 

  • Instagram
  • White Facebook Icon

Magazin Beldiman

Strada Beldiman Nr. 1, Bucuresti

Tel: 021 313 95 00

Magazin Filaret

Strada Fabrica de chibrituri Nr. 30, Bucuresti

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40 interior 228