Caută
  • MS

ANUNT ANGAJARE
Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea postului de specialist resurse umane cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Pentru a ocupa postul de specialist resurse umane va rugam sa trimiteti in perioada 23.06.2020-26.06.2020 (inclusiv), pe adresa de email: angajari@monetariastatului.ro, urmatoarele documente:

1. Cerere de inscriere pentru postul de specialist resurse umane adresată Directorului General;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

4. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae;

6. Copie a certificatului de naștere;

7. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

9. Cazier judiciar;

Dosarele se transmit pe adresa de mail angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti) până la data de 26.06.2020 (inclusiv). Data susținerii probei se va transmite telefonic sau prin e-mail tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

Conditiile de participare sunt urmatoarele:

a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania;

b) are exercitiul drepturilor civile si politice;

c) este licentiat in managementul resurselor umane si are experienta in domeniul resurselor umane de peste 3 ani;

d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;

e) are abilitati in folosirea unei limbi straine;

f) are abilitati in utilizarea pachetului MS office(word, excel etc.).

BIBLIOGRAFIE:

- Legea Nr. 53 din 2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 231/1991, privind infiintarea regiilor autonome "Monetaria Statului" si "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei", publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87/1991;

- Legea nr. 62/2011 privind dialogul social;

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

- Hotararea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si HG 905/2017;

- Hotararea nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

- Ordonanta de urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;

- Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;

- Ordinul nr. 856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere).

In urma analizarii dosarelor depuse se vor efectua urmatoarele etape:

• Analiza si selectia dosarelor de participare a tuturor candidatilor pentru postul de specialist resurse umane: 29.06.2020 – 01.07.2020;

• Informarea candidatilor selectati cu privire la programarea interviului/probei scrise: 02.07.2020-03.07.2020;

• Sustinerea interviului: 06.07.2020 – 07.07.2020;

• Informarea candidatului propus pentru angajare: 09.07.2020-10.07.2020.

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176, 172,174.

392 afișare0 comentariu

Sediul Principal

Strada Fabrica de Chibrituri  Nr. 30, Bucuresti,  Sect 5

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40

Politica de Cookie

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor / difuzarea clipului de informare publică, etc.). Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro. 

  • Instagram
  • White Facebook Icon

Magazin Beldiman

Strada Beldiman Nr. 1, Bucuresti

Tel: 021 313 95 00

Magazin Filaret

Strada Fabrica de chibrituri Nr. 30, Bucuresti

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40 interior 228