top of page
Caută
  • MS

ANUNT ANGAJARE
Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea postului de specialist resurse umane cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Pentru a ocupa postul de specialist resurse umane va rugam sa trimiteti in perioada 23.06.2020-26.06.2020 (inclusiv), pe adresa de email: angajari@monetariastatului.ro, urmatoarele documente:

1. Cerere de inscriere pentru postul de specialist resurse umane adresată Directorului General;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3. Copii ale documentelor care să ateste studiile absolvite și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

4. Copie a Carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. Curriculum Vitae;

6. Copie a certificatului de naștere;

7. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

9. Cazier judiciar;

Dosarele se transmit pe adresa de mail angajari@monetariastatului.ro sau se depun la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti) până la data de 26.06.2020 (inclusiv). Data susținerii probei se va transmite telefonic sau prin e-mail tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii dosarelor de participare.

Conditiile de participare sunt urmatoarele:

a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania;

b) are exercitiul drepturilor civile si politice;

c) este licentiat in managementul resurselor umane si are experienta in domeniul resurselor umane de peste 3 ani;

d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;

e) are abilitati in folosirea unei limbi straine;

f) are abilitati in utilizarea pachetului MS office(word, excel etc.).

BIBLIOGRAFIE:

- Legea Nr. 53 din 2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 231/1991, privind infiintarea regiilor autonome "Monetaria Statului" si "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei", publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87/1991;

- Legea nr. 62/2011 privind dialogul social;

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

- Hotararea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si HG 905/2017;

- Hotararea nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

- Ordonanta de urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;

- Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;

- Ordinul nr. 856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere).

In urma analizarii dosarelor depuse se vor efectua urmatoarele etape:

• Analiza si selectia dosarelor de participare a tuturor candidatilor pentru postul de specialist resurse umane: 29.06.2020 – 01.07.2020;

• Informarea candidatilor selectati cu privire la programarea interviului/probei scrise: 02.07.2020-03.07.2020;

• Sustinerea interviului: 06.07.2020 – 07.07.2020;

• Informarea candidatului propus pentru angajare: 09.07.2020-10.07.2020.

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176, 172,174.

485 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comentarios


bottom of page