Caută
 • MS

Angajare - Auditor Intern

Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea postului de auditor intern, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Pentru a ocupa postul de auditor intern, va rugam sa trimiteti in perioada 16.11.2020-19.11.2020 (inclusiv), pe adresa de email: angajari@monetariastatului.ro sau sa depuneti la sediul regiei (Strada Fabrica de Chibrituri Nr.30, Sector 5, Bucuresti) urmatoarele documente:

1. Curriculum Vitae;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;

3. Declaratie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitatile auditorilor interni;

4. O lucrare in domeniul auditului intern;

5. Doua Scrisori de recomandare de la persoane cu experienta in domeniul auditului intern, dintre care una de la ultimul angajator;

6. Scrisoare de intentie pntru ocuparea postului de auditor intern in cadrul Regiei Autonome Monetaria Statului;

7. Copii ale documentelor care sa ateste studiile absolvite si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari/perfecționari.


Data sustinerii interviului/probei scrise se va transmite telefonic sau prin e-mail tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii documentelor depuse.


Conditiile de participare sunt urmatoarele:

· Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic;

· EXPERIENTA PROFESIONALA:

- Vechime minima in audit intern – 3 ani;

- Constituie avantaj experienta in domeniul financiar-contabil;

· Cunostinte avansate de audit intern, managementul riscurilor, control intern managerial, contabilitate, fiscalitate, tehnologia informatiei, drept;

· Cunostinte foarte bune de operare MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

· Competente de limba engleza, fluenta in exprimarea orala si scrisa;

· Detinerea certificatulului de calificare potrivit Standardului Ocupational „Auditor intern in sectorul public” si/sau detinerea unor specializari postuniversitare/master in domeniu, constituie un avantaj.


Profilul candidatului:

· Candidatii trebuie sa dispuna de o buna reputatie la nivel personal si profesional;

· Manifesta o atitudine cooperanta si civilizata fata de personalul cu care intra in contact;

· Gandire analitica, atentie la detalii, atentie distributiva, abilitati de comunicare verbala si scrisa, bune abilitati de negociere, initiativa si perseverenta;

· Capacitate de concentrare, analiza, organizare si planificare;

· Spirit de echipa, orientare spre rezultate;

· Proactiv, auto-motivant si orientat catre solutii;

· Flexibil, rezistent la stres, abordare confidentiala si eficient in situatii de criza.


Responsabilitati principale:

·Efectueaza activitati de audit intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale regiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

·Efectueaza misiuni de audit intern asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul R.A.Monetaria Statului, pentru indeplinirea obiectivelor acesteia;

·Verifica legalitatea si exactitatea evidentelor contabile, actelor financiare si de gestiune intocmite la nivelul structurilor auditate;

·Colecteaza si analizeaza informatii si date pentru a detecta controlul deficitar, efortul dublu, cheltuielile nejustificate sau nerespectarea legilor, regulamentelor si a procedurilor aprobate de catre Conducere, in cadrul misiunilor de audit desfasurate (conform Planului de audit anual, misiuni ad-hoc);

·Identifica slabiciunile sistemelor de conducere si control, a riscurilor asociate si propune recomandari pentru corectarea si diminuarea riscurilor, dupa caz;

·Raporteaza in timp util rezultatele evaluarilor efectuate, urmarind respectarea procedurilor, evidentiind deficientele si erorile constatate, propunand solutii de remediere;

·Studiaza circuitul informatiilor din cadrul structurii auditate, analizeaza riscurile si emite opinii privind realizarea performantelor activitatii auditate conform procedurilor, in vederea imbunatatirii calitatii;

·Formuleaza recomandari pentru imbunatatirea operatiunilor regiei si a activitatilor financiare;

·Formuleaza propuneri de optimizare a activitatii administrative si de management a structurilor auditate si verifica modul in care acestea sunt duse la indeplinire, in termenul stabilit;

· Realizeaza sarcinile cu profesionalism si la un nivel calitativ superior.


BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 672 /2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern aprobate prin HG nr. 1086/2013;

 • Codul privind conduita etica a auditorului intern aprobat prin OMFP nr. 252/2004;

 • Standardele Internationale de Audit Intern emise de The Institute of Internal Auditors (The IIA);

 • HG nr. 231/1991 privind infiintarea regiilor autonome Monetaria statului si Imprimeria Bancii Nationala a Romaniei;

 • OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

 • Codul controlului intern managerial al entitatilor publice aprobat prin OSGG nr. 600/2018;

 • Legea nr. 82/1991, Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.


Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.


Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176, 196.230 afișare0 comentariu

Sediul Principal

Strada Fabrica de Chibrituri  Nr. 30, Bucuresti,  Sect 5

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40

Politica de Cookie

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor / difuzarea clipului de informare publică, etc.). Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro. 

 • Instagram
 • White Facebook Icon

Magazin Beldiman

Strada Beldiman Nr. 1, Bucuresti

Tel: 021 313 95 00

Magazin Filaret

Strada Fabrica de chibrituri Nr. 30, Bucuresti

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40 interior 228