top of page
Caută
  • MS

Consultare de piață - SEAP

ANUNȚ


Regia Autonomă Monetăria Statului a publicat la data de 24.03.2021, pe platforma SEAP, Anunțul de consultare a pieței nr. MC1014278/24.03.2021 cu privire la determinare valoare estimată – execuție lucrări modernizare Depozit de Materii Prime și Materiale – Zona Etaj.


Regia Autonomă Monetăria Statului dorește încheierea unui contract de lucrări având ca obiect modernizarea Depozitului de materii prime și materiale, Zona Etaj care să includă următoarele operațiuni minime: zugrăvit spatiu, aplicare pardoseală epoxidică, lucrări balustrade, recompartimentare, după caz, amenajare sistem de iluminat și trasare marcaje, după caz.


Operatorii economici interesați vor face o cerere în scris în termenul de ofertare pentru vizita amplasament în vederea realizării unei oferte și pentru o mai bună descriere a zonei care urmează a fii modernizată. În acest sens, se va încheia un Proces Verbal de vizită amplasament între Regie și reprezentantul operatorului care se deplasează la vizita amplasament.


Ofertele vor conține pretul pe lucrari/m2, preț/produse folosite și caracteristici tehnice ale produselor sau ale tehnicilor de lucrări, modalități de abordare sau orice alte elemente de ofertare considerate relevante de operatorii economici interesați (se pot atașa si imagini la ofertele de preț neangajante, etc).


Ofertele neangajante se vor transmite pe adresele de email diana.tot@monetariastatului.ro și catalin.neculita@monetariastatului.ro, până la data 09.04.2021 inclusiv. Informații suplimentare, precum și solicitarea de vizită amplsament se transmit pe adresele de e-mail mai sus menționate. Ofertele neangajante primite se vor analiza, iar ofertanților li se pot solicita informații suplimentare, după caz.


Această consultare a pieței precede procesul de achiziție și nu se substituie acesteia. Participarea la consultarea de piață este voluntară. Informațiile primite în cursul consultărilor de piață pot fi utilizate în planificarea și desfășurarea viitoarelor proceduri, cu respectarea legislației, în special pentru a nu denatura concurența în cadrul viitoarei proceduri și pentru a nu încălca principiile nediscriminării și transparenței. Nici o informație conținută în prezentul document, în documentele publicate pe SEAP sau prin orice alte mijloace de comunicare realizată între Regia Autonomă Monetaria Statului și operatorii care depun ofertante, în legătură cu această consultare a pieței, nu poate fi invocată drept parte dintr-un contract, acord sau orice altă formă similară. Toate informațiile obținute vor rămâne strict confidențiale.230 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page