top of page
Caută
  • MS

Angajare - Specialist Standardizare Calitate-MediuANUNT ANGAJARE

Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea postului de specialist standardizare calitate-mediu, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Pentru a ocupa postul de specialist standardizare calitate-mediu va rugam sa trimiteti CV-ul, in perioada 27.10.2020-06.11.2020 (inclusiv), pe adresa de email: angajari@monetariastatului.ro sau sa il depuneti la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti).

Data susținerii interviului/probei scrise se va transmite telefonic sau prin e-mail tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii CV-urilor depuse.

Conditiile de participare sunt urmatoarele:

· Este licentiat in domenii tehnice sau administrative;

· Detine certificat de Auditor intern calitate – mediu, Responsabil cu gestionarea deseurilor, Responsabil mediu;

· Cunoaste prevederile legislatiei aplicabile in domeniul protectiei mediului si pe cele ale standardelor SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001;

· Are experienta relevanta, de cel putin 2 ani, in domeniu;

· Are cunostinte de limba engleza - minim nivel mediu;

· Are cunostinte foarte bune de operare MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

· Are gandire analitica, atentie distributiva;

· Este proactiv, auto-motivant si orientat catre solutii;

· Este flexibil, rezistent la stres, are abilitati de comunicare, abordare confidentiala si eficient in situatii de criza.

· Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii.

Responsabilitati principale

1. Principalele atributii si sarcini privind SMI (Sistem de Management Integrat):

· Elaboreaza, respecta, tine sub control si asigura conditiile necesare aplicarii prevederilor documentelor SMI, in conformitate cu standardele de referinta SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001;

· Asigura mentinerea si imbunatatirea SMI implementat si gestioneaza documentele si inregistrarile SMI;

· Asigura instruirea personalului in domeniul calitatii si mediului in vederea constientizarii asupra cerintelor documentelor SMI;

· Pregateste auditurile interne si externe si asigura buna desfasurare a acestora;

· Analizeaza cauzele care au determinat aparitia unor neconformitati de calitate si mediu, elaboreaza rapoartele de actiuni corective/preventive si urmareste finalizarea acestora;

· Monitorizeaza reclamatiile sosite de la clienti, a actiunilor intreprinse si a modului de solutionare a acestora;

· Asigura sprijinul necesar structurilor functionale din cadrul institutiei in vederea elaborarii / revizuirii documentatiei aferente activitatilor specific;

· Evalueaza indeplinirea atributiilor si sarcinilor specifice in conformitate cu documentele SMI;

· Indeplineste si alte sarcini care decurg din actele normative si prevederile legale in vigoare.

2. Principalele atributii si sarcini privind protectia mediului:

· Intocmeste, transmite si arhiveaza declaratiile/raportarile catre autoritatile din domeniul in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

· Asigura comunicarea cu organismele externe pe spete de mediu si participa la inspectiile efectuate de acestea;

· Coordoneaza si raspunde de procesul de mentinere/revizuire/actualizare a autorizatiilor, acordurilor si avizelor de mediu;

· Organizeaza si urmareste operarea gestiunii fizice si scriptice a deseurilor si relationeaza cu celelalte departamente, implicate direct sau indirect in aceasta activitate;

· Asigura indepliniriea obligatiilor de valorificare/reciclare a deseurilor si este responsabil de derularea contractelor incheiate cu contractorii;

· Efectuaeaza controale in vederea evaluarii respectarii cerintelor legale de mediu aplicabile si raporteaza conducerii rezultatelor obtinute;

· Urmareste respectarea legislatiei privind calitatea aerului;

· Are calitate de responsabil cu substantele si preparatele chimice utilizate in cadrul institutiei;

· Se informeaza si actioneaza in mod continuu in legatura si in conformitate cu noutatile legislative din domeniu;

· Indeplineste si alte sarcini care decurg din actele normative si prevederile legale in vigoare.

Bibliografie:

· OUG 195/2005 - Ordonanța privind protecţia mediului actualizată

· Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, actualizată

· HG nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

· Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, actualizată

· Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, actualizată

· Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

· Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

· HG nr. 235/07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

· Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

· Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, actualizată

· Legea apelor nr. 107/1996 actualizată

· Hotărârea nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

· Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

· Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri

  • SR EN ISO 14001 - Sisteme de management de mediu

  • SR EN ISO 9001 - Sisteme de management al calitatii;

  • HG nr. 231/1991, privind infiintarea regiilor autonome "Monetaria Statului" si "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei", publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87/1991.

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176, 172,174.

431 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page