Caută
  • MS

Angajare - Specialist Standardizare Calitate-MediuANUNT ANGAJARE

Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea postului de specialist standardizare calitate-mediu, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Pentru a ocupa postul de specialist standardizare calitate-mediu va rugam sa trimiteti CV-ul, in perioada 27.10.2020-06.11.2020 (inclusiv), pe adresa de email: angajari@monetariastatului.ro sau sa il depuneti la sediul regiei (strada Fabrica de Chibrituri nr.30, sector 5, Bucuresti).

Data susținerii interviului/probei scrise se va transmite telefonic sau prin e-mail tuturor candidatilor selectati in urma evaluarii CV-urilor depuse.

Conditiile de participare sunt urmatoarele:

· Este licentiat in domenii tehnice sau administrative;

· Detine certificat de Auditor intern calitate – mediu, Responsabil cu gestionarea deseurilor, Responsabil mediu;

· Cunoaste prevederile legislatiei aplicabile in domeniul protectiei mediului si pe cele ale standardelor SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001;

· Are experienta relevanta, de cel putin 2 ani, in domeniu;

· Are cunostinte de limba engleza - minim nivel mediu;

· Are cunostinte foarte bune de operare MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

· Are gandire analitica, atentie distributiva;

· Este proactiv, auto-motivant si orientat catre solutii;

· Este flexibil, rezistent la stres, are abilitati de comunicare, abordare confidentiala si eficient in situatii de criza.

· Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii.

Responsabilitati principale

1. Principalele atributii si sarcini privind SMI (Sistem de Management Integrat):

· Elaboreaza, respecta, tine sub control si asigura conditiile necesare aplicarii prevederilor documentelor SMI, in conformitate cu standardele de referinta SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001;

· Asigura mentinerea si imbunatatirea SMI implementat si gestioneaza documentele si inregistrarile SMI;

· Asigura instruirea personalului in domeniul calitatii si mediului in vederea constientizarii asupra cerintelor documentelor SMI;

· Pregateste auditurile interne si externe si asigura buna desfasurare a acestora;

· Analizeaza cauzele care au determinat aparitia unor neconformitati de calitate si mediu, elaboreaza rapoartele de actiuni corective/preventive si urmareste finalizarea acestora;

· Monitorizeaza reclamatiile sosite de la clienti, a actiunilor intreprinse si a modului de solutionare a acestora;

· Asigura sprijinul necesar structurilor functionale din cadrul institutiei in vederea elaborarii / revizuirii documentatiei aferente activitatilor specific;

· Evalueaza indeplinirea atributiilor si sarcinilor specifice in conformitate cu documentele SMI;

· Indeplineste si alte sarcini care decurg din actele normative si prevederile legale in vigoare.

2. Principalele atributii si sarcini privind protectia mediului:

· Intocmeste, transmite si arhiveaza declaratiile/raportarile catre autoritatile din domeniul in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

· Asigura comunicarea cu organismele externe pe spete de mediu si participa la inspectiile efectuate de acestea;

· Coordoneaza si raspunde de procesul de mentinere/revizuire/actualizare a autorizatiilor, acordurilor si avizelor de mediu;

· Organizeaza si urmareste operarea gestiunii fizice si scriptice a deseurilor si relationeaza cu celelalte departamente, implicate direct sau indirect in aceasta activitate;

· Asigura indepliniriea obligatiilor de valorificare/reciclare a deseurilor si este responsabil de derularea contractelor incheiate cu contractorii;

· Efectuaeaza controale in vederea evaluarii respectarii cerintelor legale de mediu aplicabile si raporteaza conducerii rezultatelor obtinute;

· Urmareste respectarea legislatiei privind calitatea aerului;

· Are calitate de responsabil cu substantele si preparatele chimice utilizate in cadrul institutiei;

· Se informeaza si actioneaza in mod continuu in legatura si in conformitate cu noutatile legislative din domeniu;

· Indeplineste si alte sarcini care decurg din actele normative si prevederile legale in vigoare.

Bibliografie:

· OUG 195/2005 - Ordonanța privind protecţia mediului actualizată

· Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, actualizată

· HG nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

· Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, actualizată

· Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, actualizată

· Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

· Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

· HG nr. 235/07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

· Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

· Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, actualizată

· Legea apelor nr. 107/1996 actualizată

· Hotărârea nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

· Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

· Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri

  • SR EN ISO 14001 - Sisteme de management de mediu

  • SR EN ISO 9001 - Sisteme de management al calitatii;

  • HG nr. 231/1991, privind infiintarea regiilor autonome "Monetaria Statului" si "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei", publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87/1991.

Va comunicam ca postul va fi ocupat de candidatul care corespunde cerintelor postului si va fi angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Trimiterea CV-ului reprezinta acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul implicarii in procesul de recrutare si angajare. In cazul in care nu sunteti selectat, CV-ul dvs. va ramane in baza noastra de date pentru a va putea contacta in eventualitatea unei alte oportunitati de colaborare.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.335.98.10, int.176, 172,174.

285 afișare0 comentariu

Sediul Principal

Strada Fabrica de Chibrituri  Nr. 30, Bucuresti,  Sect 5

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40

Politica de Cookie

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor / difuzarea clipului de informare publică, etc.). Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro. 

  • Instagram
  • White Facebook Icon

Magazin Beldiman

Strada Beldiman Nr. 1, Bucuresti

Tel: 021 313 95 00

Magazin Filaret

Strada Fabrica de chibrituri Nr. 30, Bucuresti

Tel: 021 335 98 10 / 021 335 98 40 interior 228